Afdruk

H. J. Meissner
Postweg 12
19249 Lübtheen
E-mail: meissnerhansjoachim(at)gmail.com

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 6 MDStV: Jochen Meissner

Auteursrecht en eigendomsrechten
De inhoud van onze webpagina’s, inclusief de teksten en grafische voorstellingen zijn – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – ons eigendom en mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet voor openbare of commerciële doeleinden worden gereproduceerd, gewijzigd, verzonden, hergebruikt, opnieuw ter beschikking gesteld, geëxploiteerd of anderszins gebruikt. Wij wijzen erop dat elke inbreuk op onze auteursrechten of andere eigendomsrechten kan leiden tot civiele en/of strafrechtelijke vervolging. Wij verklaren hierbij dat wij ons overeenkomstig vonnis 312 O 85/98 inzake aansprakelijkheid voor links van 12 mei 1998 (arrondissementsrechtbank Hamburg) uitdrukkelijk distantiëren van alle inhoud van alle links op de volgende pagina’s en deze inhoud niet als de onze beschouwen.
Wij hebben er ook geen invloed op of derden links van hun website naar onze website plaatsen. Het bestaan van dergelijke links is geen indicatie van samenwerking met deze bedrijven of een aanbeveling van hun aanbod.
Aansprakelijkheidsclaims veroorzaakt door het gebruik van ons internetaanbod zijn uitgesloten, tenzij wij opzettelijk of door grove nalatigheid hebben gehandeld.
Bovendien behouden wij ons het recht voor de verstrekte informatie te wijzigen of aan te vullen.